Biofeedback

Podem entrenar el nostre cervell per millorar el nostre rendiment mental, la nostra concentració, la nostra memòria i agilitzar el nostre pensament.

PSICOTERAPIA & TRAUMA INSTITUTE

Què és el BioFeedback?

El Biofeedback és una tècnica no invasiva i indolora, que busca aconseguir el control de les reaccions corporals a través de l’entrenament. Permet conèixer detalls del funcionament bàsic del nostre cos (respiració, tensió muscular…), per a optimitzar-lo de manera conscient i així afavorir un funcionament més adaptatiu, una millor salut i una millor qualitat de vida.

Com la pròpia paraula indica, es tracta d’un sistema de “feedback” (retroalimentació). Què vol dir això?

La informació de l’activitat corporal s’obté mitjançant la col·locació d’uns sensors en diferents parts del cos, segons la variable que vulguem explorar i entrenar. Els sensors transmeten la informació a un programa que la registra i ens la retorna en forma d’estímul visual i/o auditiu, a través de pantalles interactives (videojocs, pel·lícules, música…).

Les variables fisiològiques (respostes corporals) treballades amb aquest mètode són:

 • Respiració
 • Variabilitat de la freqüència cardíaca
 • Conductància de la pell o resposta galvànica (taxa de sudoració)
 • Temperatura
 • Tensió i comportament muscular (electromiografía)

Com tot aprenentatge, es tracta d’un procés que inicialment requerirà de gran concentració i participació conscient per part de la persona, però mitjançant la pràctica constant i continuada s’acabarà incorporant automàticament, sent la persona capaç de regular-se a si mateixa.

Per a poder dissenyar un entrenament individualitzat i personalitzat, en funció de les condicions i símptomes específics de cada persona, és necessari començar amb una valoració inicial. L’objectiu és obtenir la màxima informació possible sobre les reaccions corporals, davant situacions diverses, i establir així una línia basi (punt de partida) sobre la qual treballar. En aquest procediment, conegut com a perfil psicofisiològic de l’estrès, mesurarem la respiració, la taxa cardíaca, la conductància de la pell, la temperatura perifèrica i la tensió muscular. Per a això s’empren sensors en diferents parts del cos, de manera superficial, que mesuraran les variables durant un temps determinat. Sobre la base d’aquests mesuraments fixarem les prioritats i objectius de les sessions d’entrenament.

Durant una sessió d’entrenament estàndard, es treballa sobre aquelles variables establertes com a prioritàries per a la persona. Per exemple, si volem reduir la nostra freqüència respiratòria, es col·loquen els sensors específics per a treballar aquesta variable. Es procedeix a registrar la freqüència inicial i, a continuació, la persona segueix les instruccions del tècnic per a anar modificant i optimitzant la seva respiració. Prèviament, el professional haurà definit un valor llindar (objectiu) a aconseguir. La persona serà capaç de veure els seus resultats en una pantalla, en temps real.

Quan s’aconsegueixen els valors fixats pel llindar, s’activa un reforç (estímul positiu) en forma d’àudio o imatge, que indica que s’està anant pel bon camí. El tècnic podrà anar variant l’objectiu dins de la mateixa sessió, segons vagi observant els resultats.

En concordança amb les variables fisiològiques mesures, existeixen diferents tipus d’entrenaments en Biofeedback:

 1. De respiració (RESP): es treballa sobre la taxa respiratòria, l’amplitud, la profunditat o la relació que té amb el sistema cardíac (coherència cardíaca).
 2. Del sistema cardiovascular (HRV): es treballa sobre la variabilitat i la freqüència cardíaca.
 3. De temperatura perifèrica (TEMP): es treballa sobre el flux sanguini.
 4. D’activitat electrodérmica (SG): es treballa sobre la conductància de la pell, segons l’activitat de les glàndules sudorípares
 5. D’activitat muscular (EMG): es treballa sobre la tensió muscular, registrada mitjançant electromiografía.

Beneficis de l’entrenament amb BioFeedback

 • Maneig eficient i reducció de l’estrès, ansietat i depressió
 • Millores en la memòria, l’atenció i la concentració
 • Optimització de l’acompliment laboral i/o acadèmic
 • Major autocontrol
 • Augment de l’autoestima
 • Augment del rendiment físic i mental
 • Reducció i maneig del dolor
 • Reducció i millor maneig en el consum de medicaments
 • Disminució de la fatiga
 • Ralentizamiento de l’envelliment cerebral i optimització del seu funcionament

Qui pot beneficiar-se de l’entrenament en Biofeedback?

El seu ús és apte des dels 4 anys i pràcticament il·limitat mentre la persona conservi les seves capacitats cognitives, ja que tot l’entrenament està basat en l’aprenentatge. La seva aplicació ha demostrat tenir beneficis en:

 • Estrès, ansietat i depressió
 • Insomni
 • TDAH
 • Dolor crònic
 • Restrenyiment
 • Epilèpsia
 • Migranyes i cefalees tensionals
 • Bruxisme
 • Hipertensió
 • Síndrome de còlon irritable
 • Gastritis i úlceres
 • Malaltia de Raynaud
 • Disfuncions temporomandibulars
 • Asma
 • Diabetis

Aquestes són les aplicacions en les quals hi ha més evidència científica que avala els resultats, no obstant això, hi ha unes altres en les quals s’estan obtenint òptims resultats, com són l’estrès posttraumàtic, problemes de motricitat, autisme, addiccions…

Al marge del tractament en patologies, la seva aplicació pot anar més enllà i enfocar-se al rendiment professional, per exemple, en executius sotmesos a estrès, en atletes que busquen millorar el rendiment esportiu i en altres professions i disciplines artístiques (dansa, cant, actuació, etc.).

Reserva tu consulta 

Nos ponemos en contacto contigo lo antes posible.