Self-consumption integrated in the façade, Barcelona

Self-consumption integrated in the façade, Barcelona

Ubicació:
Barcelona
Potència pic:
8,4 kWp
Nº de panells:
30
Producció anual estimada:
6.885 kWh/any
Estalvi anual CO2:
2.822,85 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Project managament.
  • Sizing and desing of the system.