Els nostres serveis

Elaborem i executem projectes d’energies renovables, tant pel que fa a la generació com a la distribució i gestió del consum. Realitzem projectes nacionals i internacionals.

Els nostres serveis principals són:

  • Projectes claus en mà d’energia solar i aerotèrmia
  • Concepció i redacció de projectes
  • Gestió de projectes, direcció d’obres, instal·lació
  • Estudis de viabilitat econòmica i de finançament
  • Consultoria energètica i auditories tècniques
  • Legalització d’instal·lacions i llicències
  • Tramitació de subvencions· Subministrament d’equips i materials
  • Reparació, manteniment i seguiment post venda
  • Formació i capacitación
  • Recerca i desenvolupament de prototips