Segons els estatuts d’AFANOC regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que es compon del president/a, el vicepresident/a, el secretari/a, el tresorer/a i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l´Assemblea General. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. Els membres de la Junta directiva exerciran el seu càrrec durant un període de tres anys, sense perjudici de que puguin ser reelegits.

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no podrà ser inferior a una vegada cada trimestre. Amb caràcter obligatori es reunirà abans i al final de les vacances d’estiu.

La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/a o de les persones que substitueixin hi serà necessària sempre.
La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple dels vots dels assistents.

La Junta Directiva serà formada majoritàriament per familiars d’infants i adolescents amb càncer.

No hi ha òrgans assessors a l’entitat.

Habitualment la Junta Directiva es reuneix els dimecres de18h a 20h cada mes, menys el mes d’agost.

Cap membre de la Junta percep cap retribució de qualsevol mena per altres treballs prestats a l’entitat. Cap membre té interessos en les empreses o serveis externs que l’entitat té contractats, bé sigui personalment o mitjançant empreses.

Actualment la Junta Directiva està formada pels següents membres aprovats en les eleccions celebrades en la última Assemblea General realitzada el 15 de juny de 2017:
Josep Pla i Buxó

Josep Pla i Buxó

 • President honorífic

Josep Pla Buxo (Vic, 1951 - Barcelona, 2017). President des de 1993. Vinculat com a Familiar de l’Entitat. Va ser membre del col·lectiu impulsor de l’AFANOC des de 1989, membre fundador de la FECEC (Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer), i la FEPNC (Federación Española de Padres de Niños con Cáncer).

Maite Montañés Blanco

Maite Montañés Blanco

 • Presidenta

(Lleida, 1972). Presidenta des de juny del 2017 i Delegada a Lleida des del 2013. Vinculada com a Familiar de l’Entitat. Formada en Tècniques de Relaxació i Creixement Personal, en Chi Kung i Tai-txi estil Yang en Centre de Medicina Tradicional Xina. Actualment treballa com a tècnica esportiva en l'Institut Municipal d'Esports de l’Ajuntament de Lleida.

Montse Florensa Jordà

Montse Florensa Jordà

 • Vicespresidenta

(Barcelona 1969). Vicepresidenta des de juny del 2017. Anteriorment vocal des del 2016. Col.laboradora des de 2009. Vinculada com a familiar de l’Entitat. Mare de tres fills. Sempre ha tingut una gran motivació per col.laborar en diferents associacions de caire cultural i social. Titulada en estudis superiors de musicologia, pedagogia musical i direcció de cors. Actualment dedicada a la pedagogia musical i coordinant diferents aspectes musicals en diversos àmbits.

Narcís Serrats Macau

Narcís Serrats Macau

 • Secretari

(Barcelona, 1968). Vocal d’AFANOC des de 2015. És col·laborador des de l’any 2013. Vinculat com a Amic de l’Entitat. Veí del barri de Montbau, en el qual participa en diferents Associacions, comissions i activitats vinculades al barri. Des de 1988 treballa a l' empresa Sermicro i en l' actualitat, exerceix de Director de Logística de l' empresa Albatros Logistics (Grup Sermicro).

Pepe Cañete Osuna

Pepe Cañete Osuna

 • Vocal

(Córdoba, 1956). Vocal d’AFANOC des de 2002. Col·laborador d’AFANOC des de 1990. Vinculat com a Amic de l’Entitat. Estudis de Batxillerat elemental. Ha treballat a l’Estudi Publicidad IPER, ha estat cap del estudi de disseny Técnicas de Comunicación amb campanyes de productes farmacèutics i campanyes polítiques i des de 1982 es el responsable de la Imatge Corporativa de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Josep Cruz Gonzàlez

Josep Cruz Gonzàlez

 • Tresorer

(Barcelona, 1958). Tresorer de l’AFANOC des del 2003. Vinculat al món associatiu des de fa més de 30 anys. Titulat en FP II comptabilitat i finances, desenvolupant durant 33 anys la seva activitat laboral en el món financer comptable i els últims 4 anys com a gestor de la Responsabilitat Social Corporativa. Actualment gestiona una horta ecològica on té el lloc de residència a Vallgorguina. Regidor i President Secció Local per Esquerra Republicana de Catalunya al municipi de Vallgorguina.

Miguel Javaloy Serrano

Miguel Javaloy Serrano

 • Delegat a Tarragona

(Alacant, 1961). Delegat d'AFANOC aTarragona des de 2002. Vinculat com a Familiar de l’Entitat. Titulat superior en música, especialitat guitarra, pel Conservatorio "Oscar Esplà" d'Alacant. Actualment professor de guitarra a l'Escola Municipal de Música de Cambrils.

Ricard Molins Boixados

Ricard Molins Boixados

 • Vocal

(Tremp, 1954). Vocal d’AFANOC des de 2002. Col·laborador d’AFANOC des de 1990. Vinculat com a Amic de l’Entitat. Titulat com a Tècnic Industrial de 2on Grau. Actualment jubilat.

Anna Peris Álvarez

Anna Peris Álvarez

 • Vocal

(Barcelona, 1965). Voluntària de l’Entitat des de l’any 2001. Va entrar a formar part de la Junta com a vocal el 2007 i ha estat vicepresidenta des del 2009 al 2016. Actualment Vocal de la junta directiva. Vinculada com a Amiga de l’Entitat. Titulada en FP II de Pedagogia Infantil. Ha treballat com a administrativa en diferents empreses privades i actualment dirigeix una empresa de tècnics audiovisuals Papersimes.

Quique Bassat Orellana

Quique Bassat Orellana

 • Vocal

Pediatre de formació, investigador d'ISGlobal i, des de 2017, professor investigador ICREA. El seu principal centre d’interès és l’epidemiologia de les malalties infeccioses en països en vies de desenvolupament i la caracterització clínica d’infeccions pediàtriques greus. Ha participat en diversos assaigs clínics per avaluar l’eficàcia dels tractaments antimalàrics i d’altres eines de prevenció.

Carles Giró Manas

Carles Giró Manas

 • Vocal

(Lleida, 1981). Vocal d’AFANOC des de 2010. Vinculat com a Amic de l’Entitat. Llicenciat en Química, Doctorat en Química Orgànica i Post-doctorat MIT. Científic. Director de projectes de R&D en nutrició animal. Actualment treballa a com a consultor científic a KNOWEDGE. Escriptor a temps parcial. Ha escrit la novel.la 'Les 7 sales', els beneficis de la qual han anat destinats a AFANOC.

Miguel Marchal Oliván

Miguel Marchal Oliván

 • Vocal

(Lleida, 1963). Vocal d’AFANOC des de 2015. Vinculat com a Familiar de l’Entitat. Format en Grau superior en Electrotècnia. Actualment treballa de Tècnic de manteniment de telecomunicacions a COMSA.

Ramón Marcó Ginesta

Ramón Marcó Ginesta

 • Vocal
Esther Hernández Niubó

Esther Hernández Niubó

 • Vocal

Lleida, 1966. Vinculada com a familiar a l'entitat. Voluntària des de 2013 i vocal de la Junta des de 2019. Llicenciada en Dret. Actualment treballa a l'Institut Català de la Salut, a l'àrea econòmicofinancera