L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, va néixer el 1987 a partir de l’experiència vital que vam viure un grup de pares i mares que ens varem trobar amb la situació de tenir un fill/a ingressat a l’hospital amb diagnòstic de càncer.

Aquella vivència ens va fer detectar tot un conjunt de mancances derivades d’aquesta malaltia i varem decidir organitzar-nos per cercar solucions i trobar respostes que milloressin la qualitat de vida d’aquests infants i adolescents i les seves famílies.

Durant tots aquests anys, hem posat en marxa programes i serveis destinats a millorar la salut psicosocial de tots aquests infants i adolescents i les seves famílies.

El nostre àmbit d’actuació és autonòmic . La nostra seu central és a La Casa dels Xuklis, a la ciutat de Barcelona, i comptem amb delegacions a les ciutats de Tarragona i Lleida

ELS NOSTRES VALORS

L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) és una associació sense ànim de lucre, de caràcter laic, que treballa des d’una visió solidària i que treballa amb valors com la justícia i el compromís social, la responsabilitat, la gestió de la qualitat i la gratuïtat en els serveis que ofereix a tots els infants i adolescents amb càncer i les seves famílies.

LA NOSTRA VISIÓ

L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) vol ser un model en l’atenció psicosocial integral que realitza a tots els nens i nenes amb càncer i les seves famílies, apostant per la sensibilització de la societat i treballant permanentment per un model de gestió de la qualitat que fagi de l’AFANOC una entitat més forta organitzativament i que treballi per l’equitat entre persones.

AFANOC vol ser una entitat que treballi des de la proximitat amb les famílies, des del moment del diagnòstic, acompanyant des del respecte i fomentant una actitud activa per part de la família i sempre adaptant-se a les noves realitats socials. AFANOC vol ser transformadora i innovadora socialment i ser un referent en l’atenció psicosocial del nostre col.lectiu.

LA NOSTRA MISSIÓ

Estem al costat de la família durant tot el procés de la malaltia, atenent principalment,
les necessitats que es van generant , psicoemocionals, socials, educatives i econòmiques.

En aquestes especials circumstancies, el desenvolupament afectiu i educatiu dels infants i adolescents ha de ser l’adequat i, per això la nostra missió és la de portar a terme qualsevol actuació tendent a millorar la seva qualitat de vida, així com col·laborar al millor coneixement d’aquestes malalties i els seus tractaments.
Els centres hospitalaris cobreixen una funció mèdica determinant,

però en les malalties de llarga durada la salut psicosocial és fonamental. I aquesta és la raó de ser d’una associació com l’AFANOC: L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, va néixer el 1987 a partir de l’experiència vital que vam viure un grup de pares i mares que ens varem trobar amb la situació de tenir un fill/a ingressat a l’hospital amb diagnòstic de càncer.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Proporcionar

atenció psicosocial a infants, adolescents amb càncer i les seves famílies.

Donar

una atenció directa i de proximitat des del moment del diagnòstic.

Vetllar

perquè les instal·lacions hospitalàries siguin les adequades per ells.

Atendre

totes les necessitats educatives d’aquests infants i adolescents.

Oferir

a aquestes famílies activitats lúdico-educatives.

Coordinar

formar i gestionar l’equip de voluntariat.

Sensibilitzar

a la societat en general sobre el càncer infantil.

Incidir

en polítiques que afectin a malalties juvenils com el càncer.