PASSOS A SEGUIR

feste-soci-pas1

Realitzar el taller d'iniciació al Voluntariat d'AFANOC. (Xerrada informativa de 3h. Edició al abril i l’octubre).

feste-soci-pas2

Entrevista personal amb la coordinadora de voluntariat per tal de conèixe’t millor i valorar
les possibilitats d’incorporació a l’equip de voluntariat.

feste-soci-pas3

Realitzar el Curs Voluntariat, Nen Malalt i Família. 
Curs d’aprofundiment de 8h per a voluntaris en actiu,
que té la finalitat de reflexionar sobre la tasca voluntària.
És obligatori pels Voluntaris d’AFANOC.

feste-soci-pas4

Per a més informació podeu enviar un email a:
Irene Costa voluntariat@afanoc.org o Maria Sanmartí activitats@afanoc.org